SPLevel, VT2011

7.5hp, VT2011
Version: 1
Datum: 20110119
----
Beteckning:   SP:Level (VT2011)
Kursnamn:    Content creation and level design
Längd:     7.5hp (10 veckor halvfart)
Kursansvarig:  Kjell Näckros
Förkunskaper:      --
Tidsperiod:   2011-01-17 -- 2011-03-19 

Kursen syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap om växelverkan mellan spelmekaniker och dess tillämpande i level design. Designanalys och fallstudier blandas med praktiska kreativa designmoment, samt prototypning i en spelmotor. 

SPLevel11


En lista av sidor under denna kategori:


Visa sökningsträffarnas sammanhang
Sökning känslig för gemener/VERSALER


SPLevel/SPLevel11 (senast redigerad 2011-01-19 10:14:11 av KjellNäckros)