AI - Artificiell intelligens

Tillämpningar inom artificiell intelligens återfinns på alla nivåer i dagens samhälle, dess tekniker påverkar oss dagligen, i hemmet, på arbetet, och resan däremellan, i affären, i våra datorer och telefoner, på Internet, i vår kommunikation med datorsystem, handeln, banken, samhället och inte minst våra medmänniskor, när vi reser, handlar, besöker sjukvården, och spelar datorspel mm., dvs. i alla sammanhang där det det finns ett flöde av data som någon part anser vara värt att analysera.

Kursen är en översiktlig introduktion där vi tillsammans undersöker området artificiell intelligens ur ett tillämpat perspektiv, varvid en hel del programmering kan förväntas av kursdeltagarna.

Exempel på nyckelord från kursen är, söktekniker, maskininlärning, intelligenta agenter, tekniker för AI i spel, beslutsalgoritmer, och behandling av naturligt språk.

Kontinuerligt ökad tillgänglighet till data, lagring och bearbetning gör behovet av detta område framtidssäkert.

Förkunskapskrav

Kursen IB485C Algoritmer och datastrukturer, 7.5 hp (ALDA).

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

Innehåll

Kursen ges som en campuskurs, bestående av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier, samt litteraturstudier och eget programmeringsarbete (övnings- och inlämningsuppgifter)

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska.

AI (last edited 2017-11-16 14:37:50 by kjellna@su.se)