Algoritmer och datastrukturer

http://play.dsv.su.se/hypercaster/4693/width=640/height=360/link.js

Förkunskapskrav

2 * 7,5 hp objektorienterad programmering, t.ex. kurserna OOP och PROG2

Mål

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

Innehåll

ALDA (last edited 2011-12-15 10:57:10 by henrikbe@dsv.su.se)