IDIM - Inkluderande design av interaktiva miljöer

Ny kurs, beskrivning kommer inom kort

Förkunskapskrav

Innehåll

Mål

Genomförande

BDIM (last edited 2018-10-12 08:39:33 by sm@su.se)