BIGDATA - Big Data with NoSQL Databases

Requirements

7,5 hp databaser och 7,5 hp programming

Aim

Kursens övergripande mål är att ge studenten kunskaper om verktyg och modeller för hantering av och tillämpningar baserade på stora datamängder.

Kursen kommer att gå igenom motiveringen bakom utvecklingen mot big data och de tekniker som utvecklats för att hantera stora mängder data. Dessa kan vanligtvis inte hanteras av traditionella databashanteringssystem på grund av datans volym, variation och hastigheten med vilken de genereras. Alternativa former för representationer av data har därför utvecklats inom ramverket NoSQL. Kursen tar upp olika ansatser för NoSQL inom Hadoop, vilket är ett modulärt ramverk som tillåter distribuerad lagring och analys av stora datamängder. Vi kommer att gå igenom olika datakällor samt typer av data, inklusive strömmande data. Kursen kommer även att behandla prediktiv modellering med stora mängder data och ge exempel på några typiska tillämpningar.

Syllabus

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

Outline

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar/lektioner samt ett avslutande seminarium. Undervisningen sker på engelska.

BIGDATA (last edited 2017-03-15 14:19:18 by sm@su.se)