CPROG - Programmering i C och C++

Förkunskapskrav

11 hp objektorienterad programmering

Mål

Målet med delkursen är att lära ut en användbar delmängd av programmeringsspråket C/C++.

Efter att ha blivit godkänd på delkursen ska studenten kunna läsa och förstå C/C++-kod samt uttrycka lösningar på programmeringsproblem i C/ C++. Dessutom ska studenten kunna sätta sig in i och använda komponentbibliotek för C/C++.

Innehåll

Syntaxen och semantiken för en delmängd av C/C++.

Mer specifikt:

Genomförande

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och handledning. Parallellt med undervisningen genomförs självständiga övningar och under senare delen av kursen genomförs en obligatorisk inlämningsuppgift i grupper om en till tre studenter.

CPROG (last edited 2019-03-12 10:30:43 by sm@su.se)