DSK2:IDM - Interaktionsdesignmetoder

Förkunskapskrav

7,5 hp grundläggande kurs om MDI

Mål

Kursblocket syftar till att ge teoretisk och metodologisk kunskap om design av användbara mobila tjänster. Designmetodik, teoristödd reflektion och kritik blandas med praktiska kreativa designmoment, skissning samt prototypning.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och praktiska uppgifter som examineras fortlöpande. Vissa moment har obligatorisk närvaro. Föreläsningarna fungerar som ett stöd för projektarbetet.

Genomförande

Föreläsningar

  1. Introduktion till kursen och projektarbete
  2. Design för användning samt översikt över designmetoder
  3. Brainstorming och skisser
  4. Personas och scenarier,
  5. Prototyper.


CategoryCategory

DSK2-IDM (last edited 2012-02-29 14:13:31 by sm@dsv.su.se)