ERP2 - Affärssystem - design och arkitektur

Förkunskapskrav

Kursen ERP1 Affärssystem - användning och ledning, 7.5 hp.

Innehåll

Affärssystem (eng. Enterprise Resource Planning system, ERP) är idag en viktig del av de IT system som används av företag. Affärssystem är i grunden standardsystem som behöver designas så att de kan anpassas till företagens behov. Anpassning sker genom att konfigurera affärssystemets befintliga standardfunktionalitet, samt vid behov lägga till ny funktionalitet genom anpassningar av användargränssnitt, integration med andra IT system mm. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om affärssystems möjligheter att förbättra verksamheter, hur affärssystem påverkar andra IT system samt kunskap om affärssystems tekniska arkitektur.

Kursen är en fördjupningskurs där fokus ligger på att kunna designa nya lösningar genom att anpassa affärssystem.

DynamicsNAVScreen-small.png

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Genomförande

Under kursens gång genomförs projektuppgifter i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV.

ERP2 (last edited 2018-10-30 14:07:57 by mhenk@su.se)