GIS - Globala informationssystem

Requirements

30 hp data- och systemvetenskap

Aim

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

Syllabus


CategoryCategory

GIS (last edited 2015-04-01 13:42:06 by sm@dsv.su.se)