IB940B - Praktisk projektledning

This course is also available in English

Mål

Efter att ha genomgått kursen ”Praktisk Projektledning” förväntas kursdeltagaren:

Innehåll

Under kursen behandlas följande ämnen:

Genomförande

Undervisningen sker helt på distans och allt material finns i en digital utbildningsplattform, dvs. ingen fysisk närvaro krävs av studenten, detta gäller även examination. I plattformen sker också all kommunikation mellan deltagarna och mellan deltagare och lärare.

Kursen är uppdelad i 4,5+1,5+1,5 Hp Del 1 består av individuella kunskapskontroller samt ett obligatoriskt diskussionsforum. Del 2 består av två enskilda inlämningsuppgifter, om 1,5Hp vardera.


CategoryCategory

IB940B (last edited 2015-01-21 14:05:40 by sveno@dsv.su.se)