IDIM - Inkluderande design av interaktiva miljöer

Förkunskapskrav

60 hp data- och systemvetenskap eller motsvarande

Innehåll

Denna kurs utforskar inkluderande design av interaktiva miljöer (IM) ur olika perspektiv på förmågor och normer. Interaktiva miljöer kan vara digitala miljöer eller mixade fysiska/digitala miljöer, med både mellanmänsklig kommunikation och människa-maskin-interaktion. I kursen diskuteras olika typer och grader av förmågor över tid och rum relativt digitala klyftor. Inkluderande design innebär att studenterna från början involverar ett urval av personer med funktionsnedsättningar för att lösa ett praktiskt problem. Utformning av ett körbart prototypsystem sker med deltagande designmetod med demonstration och utvärdering, inom ett ramverk för designvetenskap.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten:

  1. Förstå grundläggande begrepp inom inkluderande design av interaktiva miljöer (IM)
  2. Känna till behov för personer med funktionsnedsättningar i IM
  3. Känna till omfattningen av exkluderande problem i IM
  4. Ha en uppfattning om vad det innebär att agera i IM med olika typer av funktionsnedsättningar
  5. Kunna tillämpa metoder för inkluderande design av IM
  6. Ha kunskap om lösningar på exkluderande problem i IM

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, workshops, handledning, och seminarier.

IDIM (last edited 2018-10-25 15:01:54 by twest@su.se)