Vad är testing och varför är det så viktigt att du behöver gå en kurs i det?

Alla som läser detta har otvivelaktigt erfarenhet av program eller system som inte fungerat som avsett, eller som man förväntat sig. Kostnaderna för dessa fel varierar naturligtvis beroende på vad felet är. I vissa fall betyder det bara en mild irritation hos några kunder och lite dålig press, i andra fall kan kostnaderna vara enorma.

För många betyder testning att man kör systemet eller komponenten man utvecklar och försöker hitta så många fel som möjligt i koden. Detta är otvivelaktigt en aktivitet som ingår i testning, men det finns många fler ingående delar, i många fall minst lika viktiga. När du lämnar in en inlämningsuppgift på en kurs, hur vet du att den faktiskt fungerar som avsett? Vilka kriterier använder du?

Att gå en kurs i testning är bra ur flera synvinklar. Det är ett område som alla som jobbar med utveckling av programvara har nytta av att kunna, och också en vanlig väg in i branschen. Att det dessutom kan vara en karriärväg är en bra bonus.

Kursens mål och innehåll

Enligt kursmålen i Daisy så ska deltagarna efter genomgången kurs kunna:

Avsikten är inte att försöka täcka hela testområdet, utan vi fokuserar på en ganska praktisk delmängd. Kursen heter trots allt Introduktion till testning. Som en bonus passar vi också på att titta på flera viktiga typer av verktyg såsom testramverk, versionshanteringssystem, byggservrar, ärendehanteringsystem, etc.

Måste man kunna programmera?

Kursens förkunskapskrav säger att man måste ha grundläggande kunskaper i objektorienterad programmering, ungefär motsvarande OOP och PROG2. Dessutom gärna lite logik. Kraven är egentligen inte speciellt hårda, och man behöver absolut inte vara någon stjärnprogrammerare, men med det fokus kursen har måste man vara beredd att sitta ner och koda från dag ett. Den första inlämningen av testad kod är nämligen dag två på kursen...


CategoryCategory

INTE (last edited 2011-08-15 11:06:10 by pelle@dsv.su.se)