IOT (Internet of Things)- Tjänster för en uppkopplad värld

Klicka på länkarna nedan för mer information om IoT

Förkunskapskrav

11 hp programmering i Java och/eller Python

mål

Kursens mål är att ge insikter i Internet of Things arkitekturer, protokoll och tjänster. Kunskaperna används sedan för att ge detaljerade insikter hur detta kan användas för att skapa kontext- baserade tjänster i scenarion med fast och mobil kommunikation. Insikterna fördjupas med kunskaper om hur applikationer och komponenter skall samarbeta med andra infrastrukturer.

Kurs innehåll

• Grundläggande begrep om design och integration of smarta objekt för Internet of Things

• Nya kommunikationssystem paradigmer som är särskilt utformade för Internet of Things

• Utforma, genomföra och utvärdera system som kan vara en del av Internet of Things med fokus på anslutning, effektiv dataöverföring, enkel tillgång till tjänster

• Tillämpning av praktisk metoder för att skapa kontext-baserad Internet of Things applikationer

• Tekniska aspekter relevanta för design och tillämpning av Internet of Things kring de öppna frågor så som föremålen skall integreras i ett IP-konvergenssystem med olika kommunikationsteknik med vissa portar såsom semantiska gateways, sammanlänkade subnät för tillgång och grundläggande IP-baserad nätverk

Genomförande

Kursen består av föreläsningar, laborationer och projekt. Föreläsningarna kommer ge en mer teoretisk bakgrund medan projektet och laborationerna är tänkta att ge en mer praktisk bild av ämnet.

Projekt baserad examination

Under kursen kommer att en projekt plan lämnas in och godkänns innan projektet påbörjas. I Projektet skall studenterna i grupp eller enskilt utveckla en IoT applikation som kommunicerar/ tillhandahåller kommunikation med ett IoT plattform. Projektuppgiften är något förenklad för att kunna genomföras inom rimlig tid. Innan projektuppgiften påbörjas skall en projektplan skapas och skickas in. Projektet redovisas i skriftlig rapport och i en muntlig presentation.

Projekt exempel från Tidigare kurs (HT2016)

För yttligare information om kursen kontakta kursansvarig: Rahim Rahmani via rahim@dsv.su.se


CategoryCategory

IOT (last edited 2020-03-26 10:42:31 by sm@su.se)