IOT - Tjänster för en uppkopplad värld (Internet of Things Services)

Förkunskapskrav

15 hp programmering i Java och/eller Python

Aim

Kursens mål är att ge insikter i Internet of Things arkitekturer, protokoll och tjänster. Kunskaperna används sedan för att ge detaljerade insikter hur detta kan användas för att skapa kontext- baserade tjänster i scenarion med fast och mobil kommunikation. Insikterna fördjupas med kunskaper om hur applikationer och komponenter skall samarbeta med andra infrastrukturer (Web).

Syllabus

Efter avslutad kurs skall studenten ha:

Kunskap och förståelse om:

Färdigheter och förmågor, kunna:


CategoryCategory

IOT (last edited 2015-04-06 13:20:31 by sm@dsv.su.se)