IPROG - Programmering för Internet

Förkunskapskrav

11 hp objektorienterad programmering

Restriktion

Speciellt för denna kurs gäller att den i examenssammanhang ej kan kombineras med kursen:

IB906C Internetprogrammering – Stationära enheter.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten vara väl förtrogen i hur man skapar fristående program som med understödjande tekniker (t.ex. trådning) kan koppla sig säkert över Internet med både låg- och högnivåkopplingar.

Innehåll

Kursen handlar om att skapa fristående (ej webbaserade) program som kommunicerar över Internet. Kursen går igenom programmering inom:

Genomförande

Kursen läses som en webbaserade distanskurs och kräver ingen fysisk närvaro. Kursen fokuserar starkt på praktisk konstruktion (digitalslöjd) och använder enbart fria (gratis) programvaror. Kursen avlutas med ett fritt valt arbete istället för en tentamen.

IPROG (last edited 2019-03-12 10:33:58 by sm@su.se)