METOD - Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap

Förkunskapskrav

60 hp data- och systemvetenskap (eller motsvarande)

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Innehåll

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på:

Genomförande

Kursen består av föreläsningar, handledning och seminarier.


CategoryCategory

METOD (last edited 2019-03-08 10:47:02 by sm@su.se)