METOD - Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Innehåll

Kursen behandlar vetenskaplig metodik samt kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap, med särskilt fokus på:

Genomförande

Kursen består av föreläsningar, handledning och seminarier.


CategoryCategory

METOD (last edited 2016-05-27 11:39:58 by sm@su.se)