Modellering och dator-simulering

Länk till film om kursen

src='http://play.dsv.su.se/hypercaster/4691/width=640/height=360/embed.js' [ATTACH]

Requirements

60 hp data- och systemvetenskap

Aim

Efter avklarad kurs förväntas studenten:

Syllabus

Modellering och simulering är ett område som integrerar kunskap från olika domäner i syfte att avbilda och undersöka komplexa system, det vill säga att avgränsa och göra en förenkling av systemet , representera systemet i en datormodell och sedan undersöka systemets dynamiska beteende under olika förutsättningar. Fokus i denna kurs ligger på sociala system i vilka möjliga förändringar behöver analyseras för att bättre beslut skall kunna tas. Ett exempel är smittspridning och alternativa motåtgärder. Kursen ger dig en fördjupad kunskap om modellering och simulering genom praktisk tillämpning av tre olika modelleringsansatser: agentbaserad modellering , händelsestyrd modellering (discrete events) och systemdynamisk modellering (system dynamics). Du kommer att få insikter om hur dessa tekniker skiljer sig åt och lära dig när en teknik passar bättre än en annan. Kursen behandlar även de tre teknikernas utveckling och hur modellering och simulering används idag

MOS (last edited 2011-12-27 21:54:08 by sveno@dsv.su.se)