MPROG - Programmering för mobiler

Förkunskapskrav

11 hp objektorienterad programmering

Restriktion

Speciellt för denna kurs gäller att den i examenssammanhang ej kan kombineras med kursen:

IB907C Internetprogrammering – Mobila enheter.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten vara väl förtrogen i hur man skapar både enkla och avancerade appar för mobila enheter.

Innehåll

Kursen handlar om att skapa program, även kallat appar, för mobila enheter. Kursen går igenom programmering inom:

Genomförande

Kursen läses som en webbaserade distanskurs och kräver ingen fysisk närvaro. Kursen fokuserar starkt på praktisk konstruktion (digitalslöjd) och använder enbart fria (gratis) programvaror. Kursen avlutas med ett fritt valt arbete istället för en tentamen.

MPROG (last edited 2019-03-12 10:35:03 by sm@su.se)