Mmol - Multimodal Interaction

Aim

Kursen introducera grundläggande och centrala begrepp, teorier och principer inom området multimodala system, som; Multimodal kommunikation och interaktion, Immersiva gränssnitt, Ubiquitous och Tangible Computing, Datorgränssnitt baserade på tal och ljud, 3D, gester och haptik, Sensorer och mobile- och wearable computing, fysiska miljöfaktorer och ergonomi. psykologiska och sociala aspekter. Kursen kommer även att belysa hur man kan använda multimodala gränssnitt i universell design och för hjälpmedel för brukare med specifika behov.

Syllabus

Kursen består av en övningsserie i fem delar med problembaserade moment, föreläsningar, gruppövningar samt ett projektarbete. Föreläsningarna är av övergripande karaktär och avser att introducera varje tema.

Outline

Seminarium Gruppövningarna utgår från ett tema varvid temat och övningsuppgiften gås igenom, därefter så definiera varje grupp en egen uppgift som redovisas i en skriftlig rapport samt demonstreras vid nästa seminarium.

Labbar Vid labbtillfällen så går man igenom olika verktyg för att bygga demonstrationer som redovisas på seminariumen. Dessa tillfällen är inte obligatoriska med det rekommenderas starkt att man använder dessa tillfällen för att få bra handledning på inlämningsuppgifterna.


CategoryCategory

Mmol (last edited 2011-11-30 11:07:54 by sm@dsv.su.se)