For English see below.

PARADIS - Parallell och distribuerad programmering

Detta är en mycket viktig kurs för alla som vill bli duktiga programmerare. De flesta datorer idag har flera kärnor/processorer, och i framtiden lär de få allt fler. För att kunna skriva program som utnyttjar dessa kärnor/processorer på ett effektivt och lämpligt sätt krävs kunskaper i parallell programmering. Distribuerad programmering är en form av programmering där delar av koden körs på olika kärnor/processorer som ligger på olika datorer.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i programmering motsvarande 22,5 hp programmeringskurser (3 kurser à 7,5 hp) på högskolenivå.

Mål

Kursen presenterar programmeringskonstruktioner för att skapa parallella och distribuerade program.

Efter godkänd kurs kan studenten:

Lärare

Litteratur

PARADIS - Parallel and distributed programmering

This is a very important course for anyone who wants to become a good programmer. Most computers today have several kernels/processors, and in the future they are getting more and more. In order to write programs that utilize these cores/processors in an efficient and appropriate manner knowledge of parallel programming is required. Distributed programming is a form of programming where parts of the code run on different cores/processors located on different computers.

Knowledge of programming equivalent to 22.5 credits programming courses (3 courses per 7.5 credits) at university level.

Aim

The course presents programming constructs to create parallel and distributed programs.

After passed examination the student have knowledge:

Teachers

Literature

PARADIS (last edited 2017-11-23 16:13:38 by peid8715@su.se)