Praktisk interaktionsdesign

Requirements

60 hp data- och systemvetenskap (eller motsvarande), varav minst:

Aim

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Syllabus

PID (last edited 2011-11-30 10:48:38 by sm@dsv.su.se)