PPL - Praktisk projektledning

Mål

Efter att ha genomgått kursen ”Praktisk Projektledning” förväntas kursdeltagaren:

Innehåll

Under kursen behandlas följande ämnen:

Genomförande

Undervisningen sker helt på distans och allt material finns i en digital utbildningsplattform, dvs. ingen fysisk närvaro krävs av studenten, detta gäller även examination. I plattformen sker också all kommunikation mellan deltagarna och mellan deltagare och lärare.

Kursen är uppdelad i 3,5 + 2 + 2 hp.

PPL (last edited 2018-10-08 13:55:12 by sm@su.se)