PROG2 - Programmering 2

Förkunskapskrav

7,5 hp objektorienterad programmering, t.ex. OOP

Mål

Delkursen förutsätter grundläggande kunskaper i objektorienterad programmering med Java från DSK1:OOP eller motsvarande. Delkursens mål är att

Java används som programmeringsspråk

Efter att ha blivit godkänd på delkursen ska studenten kunna:

Innehåll

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar där de i delkursen ingående begreppen gås igenom och illustreras med exempel. Delkursens olika ämnesområden (datastrukturer och algoritmer, fördjupning inom OOP och grafiska användargränssnitt) vävs samman och återkommer i mer avancerad form på senare föreläsningar. Parallellt med undervisningen arbetar de studerande med programmeringsuppgifter med möjlighet till handledning. Delar av innehållet (främst datastrukturer och algoritmer) har svagt stöd i kurslitteraturen. Dessa delar visas på föreläsningar och dokumenteras med kopior av föreläsningsbilder. Delkursen förutsätter alltså hög grad av närvaro och aktivt deltagande i laborationer under hela kursperioden.


CategoryCategory

PROG2 (last edited 2011-11-30 10:52:28 by sm@dsv.su.se)