PROTO - Prototyper inom interaktionsdesign

Förkunskapskrav

7,5 hp människa-dator interaktion, t.ex. kursen MDI (eller motsvarande)

Innehåll

På kursen Proto kommer du att lära dig att utveckla prototyper med hjälp av ett antal digitala verktyg. Du kommer också att lära dig hur prototyper används inom interaktionsdesignprocessen. Prototyper syftar till att ta fram, utvärdera och förfina gränssnitt på ett kostnadseffektivt och resurssnålt sätt. Genom att skapa prototyper kan idéer testas och kommuniceras till andra parter, såsom teknikutvecklare, beställare och, framförallt, framtida användare. En prototyp kan se olika ut och till exempel vara grova skisser på papper, mer förfinade datorframtagna skisser, eller interaktiva datorprogram som visar hur en framtida applikation är tänkt att se ut och fungera. Prototyper är alltså inte enbart det digitala gränssnittet, utan kan alltså även vara en fysisk produkt. En prototyp är aldrig den slutliga designen, utan är ett steg på väg till denna.

Du kommer dels lära dig rådande teorier och designbegrepp för prototypområdet, dels kommer du att lära dig hur prototyper kan skapas och användas för att förmedla idéer och koncept.

Målet med prototyper är att snabbt och resurssnålt ta fram en modell av ett system, oavsett om det är en digital eller en fysisk produkt, eller en blandning av dessa.

Under kursen kommer bland annat följande ämnen diskuteras:

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande praktiska kunskaper och teoretisk förståelse om prototyper och hur dessa kan skapas i interaktionsdesignprocessen. Ytterligare ett syfte är att du skall lära dig hur olika prototyper kan användas för att visualisera idéer och koncept samt vilka olika slags prototyper som finns.

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

Genomförande

Kursen innehåller åtta föreläsningar, sex laborationer och tre seminarier. Föreläsningarna ger den teoretiska och praktiska grunden för att genomföra laborationerna och genomföra grupparbetet som redovisas på seminarierna. För mer specifik information se schema och kursen i iLearn2.

PROTO (last edited 2019-03-08 10:33:10 by sm@su.se)