Informations- och datasäkerhet

Requirements

60 hp data- och systemvetenskap

Aim

Studenten skall efter avklarad kurs kunna utforska, kommunicera och analysera IT-säkerhetsbegrepp och situationer som är av relevans inom

Syllabus

Delkursen tillämpar problembaserad inlärning i åtta separata studieteman under tre olika rubriker:

Varje tema studeras först indiviuellt, sedan inom grupper och presentaras på seminarier.

SAK2 (last edited 2011-11-30 10:49:48 by sm@dsv.su.se)