Informations- och datasäkerhet

Förkunskapskrav

60 hp data- och systemvetenskap

Restriktion

Studenter som har läst kursen INTROSEC får inte läsa kursen SÄK2

Aim

Studenten skall efter avklarad kurs kunna utforska, kommunicera och analysera IT-säkerhetsbegrepp och situationer som är av relevans inom

Syllabus

Delkursen tillämpar problembaserad inlärning i åtta separata studieteman under tre olika rubriker:

Varje tema studeras först indiviuellt, sedan inom grupper och presentaras på seminarier.

SAK2 (last edited 2018-10-16 09:30:20 by sm@su.se)