SOA1 - Affärssystem och tjänsteorienterade arkitekturer

Innehåll

Affärssystem (eng. Enterprise Resource Planning system, ERP) är standardiserade informationssystem som idag används av företag inom de flesta branscher. Vanligtvis innehåller affärssystem standardfunktionalitet för att kunna hantera kunder, produkter, lager , tillverkning av produkter samt ekonomisk redovisning. Välkända leverantörer av affärssystem är SAP, Oracle och Microsoft. Användning av affärssystem kan innebära stora fördelar för en organisation i form av effektivisering och förbättrad styrning. Affärssystem är dock vanligtvis komplexa, vilket gör det nödvändigt att använda strukturerade metoder och principer när dessa ska användas och implementeras i en organisation. Kursen behandlar grunderna i affärssystem, vilket inluderar uppbyggnad, metoder och effekter av affärssystemanvändning. I kursen ingår praktiska moment där studenterna får använda ett modernt mindre affärssystem (Microsoft Navision) via en molnlösning. Som en del i kursen får studenterna även lära sig konfigurera (parametersätta) ett affärssystem så att det kan användas av ett företag.

Mål

Efter kursen förväntas studenten kunna:

Genomförande

Kursen delas in i tre moment: teori i form av föreläsningar (4 hp), laborationer (2 hp) och övning (1,5 hp).

Teori

Teorin tar upp affärssystem, grundläggande redovisning, processer, tjänsteorienterad arkitektur samt metoder för implementation av affärssystem.

Laboration

Studenten genomför laborationer för att navigera i affärssystem, samt att använda affärssystem för att utföra arbetsuppgifter. Genomförs i grupp i affärssystemet MS Dynamics NAV.

Övning

I övningen ingår att kunna konfigurera ett affärssystem för användning i ett företag. Genomförs i grupp i affärssystemet MS Dynamics NAV.


CategoryCategory

SOA1 (last edited 2017-09-19 15:25:15 by mhenk@su.se)