SOA2 - IT-baserade affärssystem, konfigurering och anpassning

Förkunskapskrav

Kursen IB457C Affärssystem och tjänsteorienterad IT-arkitektur, 7.5 hp (DSK2:SOA1).

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Innehåll

Kursen byggs upp av ett antal föreläsningar och fallstudier. Fallstudierna täcker olika delar av en affärsprocess och består i att konfigurera ett större affärssystem för dessa delprocesser. Fallstudierna skiljer i svårighetsgrad. Handledning ges på fasta tider varje vecka.

SOA2 (last edited 2017-06-13 14:04:50 by mhenk@su.se)