SOA2 - Enterprise IT-systems, configuration and modification

Requirements

Kursen IB457C Affärssystem och tjänsteorienterad IT-arkitektur, 7.5hp (DSK2:SOA1)

Aim

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Syllabus

Kursen byggs upp av ett antal föreläsningar och fallstudier. Fallstudierna täcker olika delar av en affärsprocess och består i att konfigurera ett större affärssystem för dessa delprocesser. Fallstudierna skiljer i svårighetsgrad. Handledning ges på fasta tider varje vecka.

SOA2 (last edited 2011-11-22 09:42:29 by sm@dsv.su.se)