SOA2 - IT-baserade affärssystem, konfigurering och anpassning

Förkunskapskrav

Kursen IB457C Affärssystem och tjänsteorienterad IT-arkitektur, 7.5hp (DSK2:SOA1).

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 1) På ett strukturerat sätt, baserat på etablerade metoder och principer, beskriva de olika konfigureringar, anpassningar, tester och integration som behövs för ett affärssystem. 2) Förklara ett affärssystems övergripande tekniska arkitektur, inklusive tjänsteorienterad arkitektur och principer för tjänstedesign. 3) Beskriva hur affärssystem och tjänster kan användas som grund för att förbättra och förstå organisering, styrning och effektivisering av verksamheter. 4) Genomföra den konfigurering och de anpassningar samt dokumentation som krävs för att etablera nya affärsprocesser i ett affärssystem. affärssystem. den konfigurering och de anpassningar samt dokumentation som krävs i ett affärssystem för att etablera nya affärsprocesser.

Syllabus

Kursen byggs upp av ett antal föreläsningar och fallstudier. Fallstudierna täcker olika delar av en affärsprocess och består i att konfigurera ett större affärssystem för dessa delprocesser. Fallstudierna skiljer i svårighetsgrad. Handledning ges på fasta tider varje vecka.

SOA2 (last edited 2017-06-13 14:03:12 by mhenk@su.se)