SP3 - 3D-grafik för datorspelsutveckling

Mål

Studenten ska kunna beskriva, förklara och/eller tillämpa viktiga tekniker för representation av 3D-grafik, med tonvikt på användning av polygongrafik inom datorspelsområdet men även på en orienterande nivå avseende annan användning av 3D-grafik.

Studenten skall vidare kunna förklara, jämföra och/eller tillämpa olika tekniker för modellering av polygongrafik.

Studenten skall även kunna beskriva, jämföra och/eller tillämpa shadingalgoritmer kontrasterande mot varandra vad avser funktionssätt och resulterande i skillnader avseende högdagrar/blänk. Studenten ska också kunna sammanfatta, motivera och/eller tillämpa viktiga principer inblandade vid borttagning av gömda ytor, samt kunna beskriva tekniker för minskning av oönskade mappningsfenomen.

Studenten ska kunna kontrastera, värdera och/eller tillämpa nyckeltekniker för simulerat ytskiktsdjup, samt kunna identifiera och/eller vid implementering relatera till för- och nackdelar med dynamiska ljustekniker i kontrast till statiska effekter i texturer.

Studenten ska kunna föreslå och/eller implementera kompromisslösningar av prestandahöjande natur lämpliga i datorspelsgrafiksammanhang, samt jämföra, identifiera och/eller vid implementering relatera till skillnader mellan realtidsrenderad och förrenderad 3D-grafik.

Studenten skall kunna tillämpa relevanta delar av kursinnehållet genom att producera en ljussatt 3D-spelmiljö med realtidsrörlighet i förstapersonsvy i ett 3D-modelleringsverktyg med inbyggd realtidsspelmotor.

Innehåll

Kursinnehållet presenteras löpande under kursen i föreläsningsform. Det för inlämningsuppgifterna använda utvecklingsverkyget demonstreras genom integrerade verktygsgenomgångar. Under arbetet med inlämningsuppgifterna ges studenten stöd i form av handledning i datorsalar.

Genomförande

Föreläsningar, demonstrationer, inlämningsuppgifter.


CategoryCategory

SP3 (last edited 2011-04-10 22:44:28 by lenan)