SYSAPP - Praktisk systemutveckling med applikationsplattformar

Förkunskapskrav

Mål

Studenten skall efter avklarad kurs kunna:

Genomförande

Kursen genomförs i samarbete med Microsoft och såväl föreläsare som handledare kommer att vara gästlärare från industrin med praktisk erfarenhet av utveckling av applikationer inom området. Kursen kommer att genomföras med föreläsningar samt praktiskt arbete med systemutveckling med hjälp av applikationsplattformen Sharepoint.

Praktik

Från vårterminen 2013 kommer det för DSV:s studenter att vara möjligt att göra praktik. Se Information om praktik

För att få göra praktik inom sitt kandidatprogram måste studenten själv hitta lämplig praktikplats. Samtliga studenter som genomför kursen SYSAPP och blir godkända kommer att erbjudas en praktikplats via Microsoft på ett företag som samarbetar med Microsoft. Studenten får då möjlighet att använda sina nyförvärvade kunskaper praktiskt ute på ett företag.

Innehåll

Kursen lär ut tekniker, metoder och mjukvaror för att skapa intranet och extranet för att hantera stora informationsstrukturer. Kursen introducerar till plattformar för att bygga kraftfulla webbapplikationer och för att hantera stora mängder dokument och filer. Många av dagens intranet och extranet byggs med hjälp av sådana plattformar.

Sharepoint är en av världens mest använda plattformar för att skapa kraftfulla webbapplikationer och för att hantera dokument och filer. Efterfrågan på kompetens inom Sharepoint är idag väldigt stor och kommer i framtiden öka då fler företag väljer plattformen.

Genomgång av de grundläggande funktionerna

Grunder i .NET för en java utvecklare

SharePoint utveckling

SYSAPP (last edited 2012-06-08 09:45:42 by sm@dsv.su.se)