WPROG1 - Webbutveckling I

Förkunskapskrav

7,5 hp objektorienterad programmering

Restriktion

Speciellt för denna kurs gäller att den i examenssammanhang ej kan kombineras med kurserna:

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten vara väl förtrogen i hur man skapar enklare webbaserade system för både klient- och serversidan.

Innehåll

Här lär viss oss grundläggande utveckling för webben.

För klientsidan går vi igenom:

För serversidan går vi igenom programmering inom:

Genomförande

Kursen läses som en webbaserade distanskurs och kräver ingen fysisk närvaro. Kursen fokuserar starkt på praktisk konstruktion (digitalslöjd) och använder enbart fria (gratis) programvaror. Kursen avlutas med ett fritt valt arbete istället för en tentamen.

WPROG1 (last edited 2018-10-18 10:49:47 by sm@su.se)