Animation 1

Mål

Kursen ger en ingående praktisk och teoretisk kunskap om karaktärsanimation i 3D.

Efter genomfört moment förväntas studenten:

Innehåll

Genomförande

Undervisningen sker genom studier av mästares verk. I tre block studeras scener ur två filmer samt animationer i ett datorspel. Det sker med hjälp av föreläsningar, lektioner, övningar samt handledning . Övningar utförs delvis genom förinspelade digitala videofilmer med möjlighet till handledning. Det möjliggör att studenten i egen takt bekantar sig med de olika verktyg och system som används inom digital karaktärsanimation i 3D.

ani1 (last edited 2011-04-07 20:42:05 by lenan)